برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی خط در گالری نقش خانه اصفهان

جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این اداره کل، با اعلام این مطلب افزود: با توجه به بازدید گردشگران خارجی و داخلی از گالری نقش خانه در میدان امام (ره) اصفهان و جذابیت خط و خوشنویسی سنتی و ایرانی که در قالب فرم های مختلف بوسیله رنگ بر روی بوم نقش می …

چاره اندیشی برای ضعف بسته بندی صنایع دستی

ماهور موسی زاده گفت: هنر ایرانی و تولیدات هنرمندان ما بسیار ارزشمند است. این در حالی است که این دست سازه ها و هنرها به صورت روزنامه پیچ و در کیسه های نایلونی به خریداران ارائه می شود. وقتی این تولیدات ارزشمند در چنین قالبی به دست گردشگران خارجی سپرده می شود، از ارزش واقعی …